พิธีถวายกุฏิ พ่อเต็ม-แม่กงสี ปาพรหม
โดย คุณพิชญ์สินี ปาพรหม

วันที่ 10 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา