ทำบุญอุทิศ คุณแม่จันทา ไชยศล
คณะลูกหลานไชยศลทำบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย จำนวน 22 รูป
วันที่ 9 เดือน มกราคม พ.ศ.2565


เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา