ทำบุญตักบาตร วันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย
ชาวบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ๒ วัด วัดป่ามหาชัย วัดถาวร
วันที่ 13 เมษายน2565

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา