พ่อสมจิตร ภูชะหาร,แม่จำรอง ภูชะหาร
คุณประภาพร ภูชะหาร พร้อมคณะ
ทำพิธีถวายกุฏิ 8 เมษายน 2565


พ่อสมจิตร ภูชะหาร แม่จำรอง ภูชะหาร


คุณประภาพร ภูชะหาร และคุณพ่อ-คุณแม่ทำพิธีถวายกุฏิ


คุณประภาพร ภูชะหาร

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา