ถ้ำนาคี นครพนม
ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติภูลังกา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม


ภายในถ้ำนาคี มีพระพุทธรูปปางนาคปรก


คาถาบูชาแก้วมณีนาคราช ในถ้ำนาคี
(ตั้งนะโม ๓ จบ)
อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ
อุ อะ ยุ ยะ นะมะสัจเจ นะเมสัจจะ
วะภะนะโม โหตุ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ที่ อุทยานแห่งชาติภูลังกา
โทร. 08-4792-3505 และ 0-4253-0766 ( เวลา 9.00-16.00 น.)

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา