กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ
เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 7 ปี พ.ศ 2565
ณ.วัดป่ามหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา