ชมรมข้าราชการบำนาญอำเภอปลาปาก
ได้จัดผ้าป่าหนังสือธรรม

ปัจจัยบำรุงวัด อนุโมทนาสาธุ
15 พ.ค. 2565

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา