พิธีอุปสมบท
ณ อุโบสถวัดป่ามหาชัย นครพนม 9/7/2565

โดยมีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เป็นพระอุปัชฌาย์
พระพันตรี สาธโร เป็นพระกรรมวาจาจารย์
พระอธิการทินกร ปภัสโร เป็นพระอนุสาวนาจารย์

แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี และครอบครัว เจ้าภาพบวชพระเข้าพรรษา 3 รูป
บวชเข้าพรรษา ๓ เดือน เพื่ออุทิศให้ “ คุณพ่อรัฐฐิสิษ เรืองเวชภักดี ”
อนุโมทนา สาธุ


แม่ดีรดา เรืองเวชภักดี และครอบครัว

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา