๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
พระสงฆ์ผู้เข้าจำพรรษา ณ วัดป่ามหาชัย
ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
จำนวน ๑๒ รูป

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา