คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์
ถวายพระพุทธรูปปางนาคปรกทรงเครื่อง
วันที่ 10 มกราคม 2566

พิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือนหุ่นขี้ผึ้ง พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563
พิธีถวายหุ่นขี้ผึ้งรูปเหมือน พระสุนทรธรรมากร
(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ) โดยคุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์
วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2563