กิจกรรม ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์
วันขึ้นปีใหม่ 1 มกรคม 2565


แม่เตียน ลุนวงค์


บวชชีพราหมณ์ ที่วัดป่ามหาชัย


ศน.ผล-น.ส.ประวินา-น.ส.เสาวลักษณ์-ด.ช.บูรณ์พิภพ สังข์สน

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา