พิธีเททองหล่อ "พระพุทธโคดมศาสดา"


พิธีเททองหล่อ "พระพุทธโคดมศาสดา"
ขนาดหน้าตัก 90 นิ้ว
ประดิษฐานไว้ลานปฏิบัติ อาคารปฏิบัติธรรม
วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
30 มกราคม 2565

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา