๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องในวันที่ ๓ มิถุนายน
วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๒๓๖
อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ร่วมจิตอาสาพัฒนาวัด


เสียงอ่านธรรมะ