พิธีถวายกุฏิพระสงฆ์วัดป่ามหาชัย
นำโดย นายปิยะพงษ์ เฟือยงาราช คุณวงค์ศรี ธรรมโม

และคณะญาติบ้านหนองบัวกุรุคุ อ.เมือง จ.นครพนม
วันที่ 12 เมษายน 2564

กุฏิ คุณวงค์ศรี ธรรมโม, คุณปิยะพงษ์ เฟือยงาราช อนุสรณ์

เสียงอ่านธรรมะ