วันมาฆบูชา ประจำปี 2564
กิจกรรมภาคเช้า ทำบุญตักบาตร
ภาคค่ำ สวดมนต์ เวียนเทียน


ศน.ผล-น.ส.ประวินา-น.ส.เสาวลักษณ์-ด.ช.บูรณ์พิภพ สังข์สน


ปภังกร ธีร์วรา ภูษิตา


นักอ่าน อินถวา


นักอ่าน ปิ่นแก้ว


นักอ่าน กลีบบัว ปลายฟ้า อินถวา ปภังกร ธีร์วรา ภูษิตา


เสียงอ่านธรรมะ