พิธีบรรพชาอุปสมบทประจำปี 2564
วันที่ 2 มกราคม 2564
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เวลา 13.00 น.


เสียงอ่านธรรมะ