งานบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน
วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2564
อุทิศให้ พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)

ณ วัดป่ามหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


เสียงอ่านธรรมะ