เราทำความดีด้วยหัวใจ 20 ธ.ค.2562
กิจกรรมเพื่อในหลวง "เราทำความดีด้วยหัวใจ"
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เสียงอ่านธรรมะ