กฐินสามัคคี ประจำปี 2564
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

นำโดย คุณประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
วันที่ 7 เดือน พฤฤศจิกายน พ.ศ.2564

เสียงอ่านธรรมะ
พุทธรักษา