ร้านอุ้มบุญ (นครพนม)
คุณ รัตยา โชติวุฒิมนตรี และครอบครัว ถวายปัจจัยบำรุงวัด
จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน"


เสียงอ่านธรรมะ