กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2564
เริ่มต้นดี ชีวิตมีสุข ทำความดีข้าม พ.ศ
ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563- 1 ม.ค.2564
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


เสียงอ่านธรรมะ