อุบาสิกา เอตทัคคะในพระพุทธศาสนา1.นางสุชาดา
2.นางวิสาขา
3.นางขุตชุชตรา
4.นางสามาวดี
5.นางอุตตรานันทมารดา
6.นางสุปปวาสา
7.นางสุปปิยา
8.นางกาติยานี
9.นางกาฬิกุรฆริกา

 กลับสู่หน้าหลัก