พิธีถวายกุฏิ
กุฏิ Khun NAM หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช
โดย คุณประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ)
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


นางสาว ประภาพร ภูชะหาร (คุณน้ำ หลานปู่ศรีสุทโธนาคราช)
ทำพิธีถวายกุฏิ นักปฏิบัติธธรรม แด่เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)

เสียงอ่านธรรมะ