วันบูรพาจารย์ 10 มกราคม 2566
พิธีบำเพ็ญกุศล แด่พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ณ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด(นครพนม) แห่งที่ ๒ วัดป่ามหาชัย
ระหว่างวันที่ ๓- ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


แม่สมศรี เนาวโรจน์


โรงทาน คุณศรีดีจริง ศีลเดชสวัสดิ์


โรงทาน แม่สมศรี เนาวโรจน์ , นางพรนภา เนาวโรจน์, นางธันยภรณ์ เนาวโรจน์
พร้อมครอบครอบ

เสียงอ่านธรรมะ