กิจกรรม ทำบุญตักบาตรปีใหม่ 2566
โดยคณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย วัดถาวร
1 มกราคม พ.ศ.2566
บ.ถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

เสียงอ่านธรรมะ