กิจกรรม วันมาฆบูชา
วันที่ ๑๙ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


คณะครู โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย