วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
วันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๐

วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม