กิจกรรมเข้าพรรษา ๒๕๖๐
วันที่ ๓๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๐
สวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล ภาวนา
คณะอุบาสก อุบาสิกา ร่วมสวดมนต์ ทุกวันพระ
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย นำสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม