วันเข้าพรรษา วันอาสาฬหบูชา ปี ๒๕๖๐
วันอาสาฬบูชา ตรงกับวันที่ ๘ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ )
วันเข้าพรรษา ตรงกันวันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๐ (แรม ๑ ค่ำ เดือน ๘)
กิจกรรม ภาคเช้าทำบุญตักบาตร ภาคเย็นสวดมนต์ไหว้พระ รักษาศีล เจริญจิตภาวนา