ปฏิบัติธรรมวันพระ
วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
วันพระ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม