พิธีบรรพชาอุปสมบท
นาคบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม