ประเพณีการทำบุญข้าวประดับดิน
เพื่ออุทิศให้แก่เปรตชนที่ล่วงลับไปแล้ว
ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภาคค่ำสมาทานศีล สวดมนต์ไหว้พระ
ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม
วันที่ ๒๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐(วันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙)
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม