ประเพณีการทำบุญข้าวสาก
เพื่ออุทิศให้แก่เปรตชนที่ล่วงลับไปแล้ว
ภาคเช้าทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ภาคค่ำสมาทานศีล สวดมนต์ไหว้พระ
ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิภาวนา ฟังธรรม
วันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๐ (วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐)
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม