วันออกพรรษา วันมหาปวารณา ปี ๒๕๖๐
ตรงกับวันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐(วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑)
มีประชาชนทั่วไป ร่วมทำบุญตักบาตร สมาทานศีล ฟังธรรม


คุณ อุมิยา พงษานุกูลเวช