กศน.อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
จัดกิจกรรม โครงการเพื่อพัฒนาผู้เรียน
"เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต"
วันที่ ๒๘-๒๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


กศน. อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม
ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาสัย อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม