ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ น.
ชาวบ้านถาวร ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ วัดป่ามหาชัย วัดป่านาอุมวนาราม วัดถาวร
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันสวรรคตครบ ๑ ปี