บุญกฐินสามัคคี วัดโฆสมังคลาราม
เพื่อสมทบทุนสร้างพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม
วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ในวันที่ 3 พ.ย. 2561 เวลา 10.30
โดยมี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธี

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมเด็จพระวันรัต เป็นประธานฝ่ายสงฆ์
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม
เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยคณะสงฆ์ พุทธสาสนิกชนทุกหมู่เหล่า
ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธา ตุขึ้นประดิษฐานบนพระมหาธาตุเจดีย์โฆสปัญโญศรีพนม
วัดโฆสมังคลาราม ต.โคกสว่าง อ.ปลาปาก จ.นครพนม
เพื่อเป็นพุทธบูชาสืบทอดพระ พุทธศาสนาและให้ประชาชนได้ก ราบไหว้สักการะบูชา


คุณไพโรจน์ มิควาฬ, คุณปทิตตา มิควาฬ, คุณนราทิพย์ ชาธิพา