พิธีบรรพชาอุปสมบท
งานปฏิบัติธรรมประจำปี ระหว่างวันที่ 3-11 มกราคม 2562
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม