พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ วันขึ้นปีใหม่
คณะสงฆ์วัดป่ามหาชัย วัดถาวร และวัดป่านาอุดมวนาราม
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๒