พิธีพุทธาภิเษกวันบูรพาจารย์ ปี ๒๕๖๒
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม