งานบำเพ็ญกุศล "วันบูรพาจารย์"  
พระสุนทรธรรมากร(หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)  
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
เวลา ๐๗.๐๐ น. พระภิกษุ-สามเณร รับบิณฑบาต-ฉันเช้า
เวลา ๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๒๐ รูป ทักษิณานุปาทาน
เวลา ๑๐.๐๐ น. แสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์
เวลา ๑๐.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพุทธมนต์
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุ-สามเณร


คุณลิลิตตภัทร รัตน์อมรศิลป์


นายไพโรจน์ มิควาฬ,นายสุรเชษฐ์ ชาธิพา


นายอภินันท์ ศานุศิษย์


นายคัธนาม อินราช ไวยาวัจกรวัดป่ามหาชัย


ศน. ผล สังข์สน


นางนราทิพย์ ชาธิพา


นางปทิตตา มิควาฬ


นางสาว นภาวรรณ ผิวผาง


นางอุมิยา พงษานุกุลเวช  
กาฬนาคเทวี ลูกเทวดายอดน้ำ


พระมหาวิเชียร วชิรเมธี   ดร. ป . ธ.๙ ผจล.วัดพระธาตุพนม


คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธุ์


พ.ท.ประสาน พันธุ์เจริญ


นายไพโรจน์ มิควาฬ


พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต) เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย
มอบปัจจัย เข้ากองทุนหมู่บ้านศีล 5 แด่พระครูศรีธรรมากร (พระมหาอุทัย รตนญาโณ) เจ้าคณะตำบลมหาชัย