ตั้งสนง.เจ้าคณะภาคที่พุทธมณฑล
“ พระพรหมบัณฑิต ” เผยแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ใช้พุทธมณฑลเป็นที่ตั้ง สนง.เจ้าคณะภาค
อุดช่องโหว่เปลี่ยนเจ้าคณะเอกสารข้อมูลหาย ไม่ต่อเนื่อง

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 16:18 น. วันนี้ ( 22 ก.ค.)
ที่วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา พระพรหมบัณฑิต (ประยูรธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุวงศาวาส
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)
กล่าวในการเป็นประธานปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2558
จัดโดยกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ว่า เรื่องการศึกษาของคณะสงฆ์

เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยู่ในแผนการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา ซึ่งเมื่อวันที่ 20 ก.ค.ที่ผ่านมา
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแล พศ.ได้เข้าถวายรายงานแผนปฏิรูป
กิจการพระพุทธศาสนาที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) แล้ว ต่อที่ประชุม มส.ด้วยตนเอง
ซึ่งที่ประชุม มส.ก็รับทราบ โดยแผนปฏิรูปดังกล่าวถือว่าเป็นแผนที่เกิดจากการดำเนินงานของ พศ.โดยมี มส.
เป็นที่ปรึกษา และหลังจากนี้ทราบมาว่า นายสุวพันธุ์ จะลงพื้นที่ชี้แจงเกี่ยวกับแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา
ต่อคณะสงฆ์หนต่างๆ ทั่วประเทศ ในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย.นี้

พระพรหมบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า หนึ่งในเรื่องของการปฏิรูปที่สำคัญ คือ การพัฒนาพุทธมณฑล
เป็นศูนย์กลางการปกครองคณะสงฆ์ ระยะดำเนินการตั้งแต่ 2560-2564 ซึ่งตามแผนดังกล่าวกำหนดให้มี
สำนักงานกลางการปกครองคณะสงฆ์อยู่ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม รวมไปถึงสำนักงานเจ้าคณะภาคทุกภาค
ก็จะอยู่ที่พุทธมณฑลด้วย เนื่องจากปัญหาที่ผ่านมาพบว่า การทำงานขาดความต่อเนื่อง

เพราะเมื่อเปลี่ยนตัวเจ้าคณะภาค สำนักงานของเจ้าคณะภาคก็จะเปลี่ยนไปอยู่ที่วัดของเจ้าคณะภาครูปนั้น
แต่เอกสาร ข้อมูล ต่างๆไม่เปลี่ยนตามตัวเจ้าคณะภาคการทำงานจึงไม่ต่อเนื่อง ดังนั้น
การมีสำนักงานเจ้าคณะภาคอยู่ที่พุทธมณฑล หากมีการเปลี่ยนแปลงเจ้าคณะภาค แต่เอกสาร ข้อมูล
ก็จะยังอยู่ที่สำนักงานกลางไม่ต้องเปลี่ยนไปตามวัดของเจ้าคณะภาคด้วย “

ในส่วนของสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดก็เช่นเดียวกัน ตามแผนนี้ก็จะกำหนดให้
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) อยู่ที่พุทธมณฑลประจำจังหวัดด้วย
ทั้งนี้ เพื่อต้องการอุดช่องว่างในการปกครองคณะสงฆ์ และจะทำให้เกิดเอกภาพในการบริหารการจัดการ
ในการปกครองคณะสงฆ์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารงานที่มีคุณภาพขึ้น ” กรรมการ มส.กล่าว. “

ที่มา :   http://www.dailynews.co.th/education/336669