โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

กิจกรรม ปฏิบัติธรรมวันแม่แห่งชาติ
ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิ โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ตามแนวทางหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ความดี ๗ ประการ
หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม