โครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ระยะที่ ๓ จังหวัดนครพนม

เปิดโครงการโรงเรียนรักษาศีล ๕ ระดับ ๓ เชิงคุณภาพ
โรงเรียนบ้านนาโสก อ นาแก นครพนม นำโดย ผอ ธวัชชัย ตั้งวิกรัย และคณะครูจำนวน ๑๐ท่าน
มี พระอธิการ ตรัสสะ ชินธัมโม และ พระสงฆ์ ๓ รูป วัดป่านาแกน้อย อ.นาแก จ.นครพนม
เป็นประธานเปิดงาน และมี ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๔ นายบุญชอน วังทะพันธ์
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ ท่านวีระศักดิ์ เชื้อดวงผุย รวมทั้ง รอง อบต.บ้านแก้ง กรรมการสถานศึกษา
และชาวบ้านหลายท่านมาร่วมด้วย มีนักเรียนในโครงการ ทั้งหมด ๖๖ คน
กิจกรรมชั่วโมงสุขจริงหนอจะจัดต่อเนื่องเป็นเวลา ๑๖ สัปดาห์ งานครั้งนี้ขอชื่นชมท่าน ผอ.และคณะคุณครู
ท่านเตรียมงานได้ดีมาก นักเรียนก็มีส่วนร่วมและกล้าแสดงออกให้ความสนใจ ตอบคำถามได้ดี
แม้ในครั้งแรก ก็ขอเอาบุญมาฝากทุกท่าน และขอกราบขอบพระคุณ พม.กมลชัย กมโล
ที่ท่านจัดงาน สัมมณาแกนนำ เมื่อวันที่ ๑๒ ส.ค ๒๕๕๙ ที่วัดพระธาตุพนม และยังมี รร.และหมู่บ้าน
ที่รอการเปิดโครงการอีกหลายที่ฯ


พระอธิการ ตรัสสะ ชินธัมโม และ พระสงฆ์ ๓ รูป วัดป่านาแกน้อย อ.นาแก จ.นครพนม


โรงเรียนบ้านนาโสก อ.นาแก จ.นครพนม
หน้าหลัก หมู่บ้านรักษาศีล 5 ระยะที่ 3 จังหวัดนครพนม