ประมวลภาพเก่า
บริเวณวัดธาตุมหาชัย ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ภาพศาลาหลังเก่าวัดธาตุมหาชัย


ภาพกำลังก่อสร้างอุโบสถวัดธาตุมหาชัย


อุโบสถวัดธาตุมหาชัย


อุโบสถวัดธาตุมหาชัย (มุมสูง)


ภาพบริเวณธาตุมหาชัย มุมสูง


ซุ้มประตูวัดด้านทิศเหนือ


ซุ้มประตูหน้าพระธาตุมหาชัย


ซุ้มประตูหน้าพระธาตุมหาชัย ด้านทิศใต้


ด้านหน้าพระธาตุมหาชัย


ลานปฏิบัติธรรม


ศาลาหน้าพระธาตุมหาชัย


ลานต้นโพธิ์


หอพระไตรปิฎก


หอพระไตรปิฎกวัดธาตุมหาชัย


ทางเข้าหน้ากุฏิหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


สวนหน้ากุฏิหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


ทางเข้าวัดธาตุมหาชัย


พระธาตุมหาชัย (องค์เดิม)


พระธาตุมหาชัย (องค์เดิม)


พระธาตุมหาชัย (องค์ปัจจุบัน)ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก