ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
วัดธาตุมหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม


หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

   
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ


ภาพเก่าหลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ
แสดงปาฏิโมกข์ อุโบสถวัดธาตุมหาชัย
หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

เพิ่มเติม

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก