ภาพเก่า
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ (พระมหาประเทือง พุทธรักขิโต)
เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย

ภาพนี้ถ่ายเมื่อ พ.ศ ๒๕๓๕
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ โยมน้องชาย และ โยมแม่

ประมวลภาพ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ

 กลับสู่หน้าหลัก