พิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร(๕๐ วัน)
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ
วัดป่านาอุดม ร่วมกับ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
มีพระครูสุนันท์ธรรมสถิต เจ้าคณะอำเภอปลาปาก เป็นองค์แสดงธรรม
ประธานฝ่ายฆราวาส นายชวภณ เกตุสระ ปลัดอาวุโสอำเภอปลาปาก รักษาการ นายอำเภอปลาปาก
มีประชาชนเข้าร่วม ๔๐๐ คน พระภิกษุสามเณร ๘๐ รูป รวม ๔๘๐ รูป/คน


มีพระครูศรีธรรมากร เจ้าคณะตำบลมหาชัย เป็นองค์แสดงธรรม
พระครูภาวนาสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดป่ามหาชัย ,
พระพันตรี สาธโร , พระทินกร ปภัสสโร นำสวดมนต์ปฏิบัติธรรม  


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ