ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่น ๆ

๒๐-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ ๗
โรงเรียนมหาชัยวิทยาคม ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
โครงการค่ายพัฒนาจิต เครือข่ายพระธาตุมหาชัย
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ นักเรียน ๑๕๐ คน ครู ๒๐ คน
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม

๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โครงการอบรม คุณธรรม สร้างเสริมพฤติกรรมนักเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาล โรงเรียนสนธิราษฏร์วิทยา
อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ ๑ จำนวน ๑๒๐ คน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โครงการจาริกธรรมยาตรา สกลนคร สู่ พระธาตุพนม
นำโดย พระอาจารย์ จรัญ อนังคโณ ประธานสงฆ์อุทยานธรรมดงยาง
ตำบลคลีกลิ้ง อำเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ
และพระสงฆ์ อุบาสกอุบาสิกาผู้ติดตาม จำนวน ๗๐๐ รูป/คน
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ประธานโครงการ คุณประภาพร ภูชะหาร
เจ้าภาพคุณไตรรงค์ วิโรจน์ และ Cr. หลานปู่ศรีสุทโทนาคราช
ประธานสร้าง พระพุทธเจ้ามหาจักรพรรดิสมบัติ
ปางนาคาธิบดีนาคราช ๙ เศียร
ณ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม  

๒๐ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

๒๑ มกราคม ๒๕๖๐
สน.ผล สังข์สน, นางสาวเสาวลักษณ์ สังข์สน
พร้อมญาติ ทำผ้าป่าถวายพระธาตุมหาชัย
เพื่ออุทิศให้ นางเทพนม สังข์สน ,นายวรศักดิ์ สังข์สน
นำปัจจัยเพื่อบำรุง อัฐิธาตุเจดีย์ (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
และนักปฏิบัติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าให้ อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าพระประธานในอุโบสถ
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณสีจริง สีลเดช
๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรม บรรพชาอุปสมบทหมู่
งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ มกราคม ๒๕๖๐
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ -๑ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
"เริ่มต้นดี ชีวิตดี" กลับสู่หน้าหลัก