ศูนย์ข่าววัดป่ามหาชัย
รวบรวมข่าวสารงานบุญต่างๆ ข่าวสารอื่น ๆ
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีพุทธาภิเษก รูปเหมือน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
และนักปฏิบัติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าให้ อัฐิธาตุเจดีย์
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีเปลี่ยนผ้าพระประธานในอุโบสถ
นำโดย คุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์
และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมคณะญาติธรรม
๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
พิธีทำบุญทักษิณานุปาทาน
พระสุนทรธรรมากร (หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ)
ประธานฝ่ายสงฆ์ พระครูภาวนาสุตาภรณ์
ประธานฝ่ายฆราวาส คุณสีจริง สีลเดช
๓-๑๑ มกราคม ๒๕๖๐
งานปฏิบัติธรรมประจำปี
วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๒ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรม บรรพชาอุปสมบทหมู่
งานปฏิบัติธรรมประจำปี ๒๕๖๐
ณ อุโบสถ วัดป่ามหาชัย ต.มหาชัย อ.ปลาปาก จ.นครพนม
๑ มกราคม ๒๕๖๐
ทำบุญตักบาตรต้อนรับปีใหม่
บ้านถาวร ตำบลมหาชัย อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม
๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ -๑ มกราคม ๒๕๖๐
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี
ส่งท้ายปีเก่าวิถีไทย ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ
"เริ่มต้นดี ชีวิตดี" กลับสู่หน้าหลัก