พิธีห่มผ้าพระประธาน ในอุโบสถวัดป่ามหาชัย
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ วันบูรพาจารย์
มีคุณภิญญ์พลอย รัตนพันธ์ และคุณแม่สุนทรา ภูมิวัฒน์ พร้อมญาติธรรม

  


พระประธานในอุโบสถ


ชมภาพทั้งหมดได้ที่

วัดป่ามหาชัย นครพนม | Facebook


ข่าวสารงานบุญอื่นๆ